היי, באיזו פעילות חודשית תרצו לצפות?

Hi, Which month would you like to see?

חודש \ MONTH

עברית

ENGLISH

תמוז \ Tamuz

סיוון \ Sivan

אייר \ Iyar

ניסן \ Nisan

אדר \ ADAR

שבט \ Shvat