היי, באיזו פעילות חודשית תרצו לצפות?

Hi, Which month would you like to see?

Hola, ¿Qué actividad mensual quisieran ver?

חודש \ MONTH

עברית

ENGLISH

SPANISH

אב \ Av

עברית

ENGLISH

SPANISH

תמוז \ Tamuz

עברית

ENGLISH

SPANISH

סיוון \ Sivan

עברית

ENGLISH

אייר \ Iyar

עברית

ENGLISH

SPANISH

ניסן \ Nisan

עברית

ENGLISH

SPANISH

אדר \ ADAR

עברית

ENGLISH

SPANISH

RUSSIAN

שבט \ Shvat

עברית

ENGLISH

טבת \
Tevet

עברית

ENGLISH

SPANISH

כסלו \
Kislev

עברית

ENGLISH

SPANISH

חשוון \
Cheshvan

עברית

ENGLISH

SPANISH

אלול-תשרי \
Elul-Tishrei

עברית

ENGLISH

SPANISH