היי, באיזו פעילות חודשית תרצו לצפות?

Hi, Which month would you like to see?